Information om busskort för gymnasieelever

Du som bor i Skövde, studerar på gymnasiet här och har mer än sex kilometer mellan skolan och hemmet ska från och med den 13 maj ansöka om busskort via kommunens e-tjänst. Från och med i år är det nya regler som gäller.

Den 11 mars fattade kommunstyrelsen beslut om nya regler för ersättningar för elevresor på gymnasiet. Förändringarna började gälla 1 maj och påverkar dig som ska ansöka om busskort, så läs igenom den här informationen noga innan du söker.

Varför är det nya regler?

Syftet med förändringen är att skapa ett system som är likvärdigt för alla. I och med förändringarna kan vi säkerställa att alla elever behandlas lika när det kommer till beslut om ersättning för resor.

Vad innebär förändringen?

Det innebär att elever som har mer än sex kilometer mellan hemmet och skolan kommer att ha rätt att få elevresor i form av busskort. Elever eller vårdnadshavare (om elev är under 18 år) söker busskort via kommunens e-tjänst. Detta gäller även om man har växelvis boende. Har man kortare än sex kilometer har man inte rätt till busskort.

Ersättning för elevresor i form av särskild anordnad taxitransport kommer utgå. Kommunen är inte skyldig att anordna transporter för gymnasieleverna, utan endast ansvara för deras resekostnader upp till ett visst angivet belopp.

Ansök i den nya e-tjänsten

Du som redan studerar på gymnasiet ska ansöka om ditt busskort nu, mellan 13-30 maj. Du som ska börja på gymnasiet till hösten söker under ansökningsperioden i augusti.

Om du bor i Skövde och ska studera i Skövde så söker du via e-tjänsten, oavsett om du ska studera på en kommunal skola eller en friskola. Om du bor på annan ort och ska studera på de kommunala gymnasieskolorna (Kavelbro eller Västerhöjd) söker du via e-tjänsten. Om du bor på annan ort och ska studera på en fristående skola ska du söka busskort på den skolan.

Bra att känna till:

  • Ansökan sker framåt via e-tjänst där alla aktuella skolor finns med. Även vid APL framöver ska ansökan ske via denna e-tjänst.
  • Avgiften för borttappat busskort sänks från 300 kr till 100 kr men ersätts enbart vid ett tillfälle därefter får vårdnadshavare/elev ansvara för kostnader själva.
  • Vid APL mäts hemadressen till arbetsplatsen och ansökan sker i e-tjänsten.
  • Då riktlinjerna tidigare har hänvisat till en kartbild där avståndet till alla sko-lenheter inte funnits markerat kan en del elever som inte har 6 km till skolan därför kunnat erhålla busskort fram till nu. Alla elever kommer nu mätas utifrån ett och samma systemstöd och därmed säkras likvärdigheten.


Ansökan busskort, e-tjänst (e-tjänsten öppnar 13 maj)