Vklass

Lärplattformen Vklass används för alla förskolor och skolor i Skövde kommun.

Vklass är en lärplattform där elever, personal och vårdnadshavare kan ta del av information och kommunicera med varandra.

Varje användare har genom sin inloggning i Vklass tillgång till ett personligt arkiv, kalender och kurser.

Som elev kan du till exempel:

  • Se ditt schema och planera i kalendern
  • Se prov och uppgifter samt samarbeta vid grupparbeten
  • Lämna in uppgifter
  • Inhämta information om utbildning, kurser och fördjupningar

Din lärare kan till exempel:

  • Lägga ut undervisningsmaterial, veckoplanering och information till dig och dina vårdnadshavare (om du är under 18 år)
  • Ge omdömen och återkoppling

 

Dina vårdnadshavare kan också logga in i Vklass och ta del av nyheter, information och dokumentation (till och med du fyller 18 år). För inloggning, se under "Länkar".