Vklass

Från och med läsåret 2018-2019 används Vklass för alla förskolor och skolor i Skövde kommun.

Vklass är en lärplattform där elever, personal och vårdnadshavare kan ta del av information och kommunicera med varandra.

Varje användare har genom sin inloggning i Vklass tillgång till ett personligt arkiv, kalender och kurser.

Som elev kan du till exempel:

  • Se ditt schema och planera i kalendern
  • Se prov och uppgifter samt samarbeta vid grupparbeten
  • Lämna in uppgifter
  • Inhämta information om utbildning, kurser och fördjupningar

Din lärare kan till exempel:

  • Lägga ut undervisningsmaterial, veckoplanering och information till dig och dina vårdnadshavare (om du är under 18 år)
  • Ge omdömen och återkoppling

 

Dina vårdnadshavare kan också logga in i Vklass och ta del av nyheter, information och dokumentation (till och med du fyller 18 år). För att vårdnadshavarna ska veta hur de loggar in finns en guide som hjälp, se under "Länkar".

Gymnasium Skövde

Kavelbro

Expedition tfn: 0500-49 75 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Kavelbrovägen 17

Västerhöjd

Expedition tfn: 0500-49 38 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Gymnasiegatan 1

En del av Skövde kommun

 Fredsgatan 4
541 83 Skövde
0500-49 80 00