Bild på gymnasieelever.

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Arbeta med människor och hälsa.

Tillsammans med våra vårdlärare får du tre händelserika och viktiga år. Våra lärare har bred erfarenhet av bland annat sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och arbete med personer med funktionsvariationer. Det ger dig bred kompetens och god inblick i olika vårdområden.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i minst 15 veckor. Det är en viktig del av utbildningen där du får möjlighet att arbeta inom de flesta vårdområden. Programmets upplägg möjliggör grundläggande högskolebehörighet. I vissa fall kan du välja till kurser för särskild behörighet.

VISSTE DU ATT: Programmet är certifierat och ingår i Vård- och omsorgscollege Skaraborg. Det innebär både hög kvalitet och samverkan med arbetslivet. 

NYHET: Från och med ht 2021 förändras vård- och omsorgsprogrammet! Du som går programmet får då en nationell sammanhållen utbildning med fler obligatoriska vårdkurser.

Socialstyrelsen vill också göra undersköterska till en skyddad yrkestitel från och med 2025. Förändringen innebär höjda krav på både elever och lärare. Det ger dig en ännu starkare grund att stå på efter gymnasiet.

TYP AV PROGRAM: Yrkesprogram

PROGRAMMET FINNS PÅ: Västerhöjd

PROGRAMMET GER FÖLJANDE BEHÖRIGHET: Examen med möjlighet till grundläggande högskolebehörighet samt i vissa fall särskild behörighet

Om du vill...

  • skaffa dig de grundläggande kunskaper som du behöver för att arbeta som vård- och omsorgspersonal inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri och med personer med funktionsvariationer

 

...välj då Vård- och omsorgsprogrammet.

Mer information om utbildningen samt programblad hittar du under "Länkar" och "Dokument".

Gymnasium Skövde

Kavelbro

Expedition tfn: 0500-49 75 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Kavelbrovägen 17

Västerhöjd

Expedition tfn: 0500-49 38 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Gymnasiegatan 1

En del av Skövde kommun

 Fredsgatan 4
541 83 Skövde
0500-49 80 00

 

Tillgänglighetsredogörelse