Schema

Scheman finns tillgängligt via Fronter

Du som är elev inom Gymnasium Skövde hittar ditt schema i lärplattformen Fronter. Via ditt personliga inlogg når du klassernas schema liksom ditt eget individuella schema.
För inloggning och mer information se under "Länkar".