Bild på parkbänk.

Skolpsykolog

Gymnasium Skövdes elever har tillgång till skolpsykolog.

Kontakt sker genom elevhälsan (se kontaktuppgifter i grå ruta till höger).