Passerkort

Information samt frågor och svar om passerkort på Gymnasium Skövde.

Syftet med att Skövde kommun inför passerkort på Gymnasium Skövde är att ingen obehörig ska befinna sig på skolan samt ge elever och personal en god arbetsmiljö.

Eleven ska alltid ha med sig passerkortet när hen befinner sig i skolans byggnader och får inte släppa in någon annan än sig själv. Personal kan komma att fråga om att få se på passerkortet med syfte att säkerställa att ingen obehörig befinner sig på skolan. Passerkorten kommer att fungera dagtid under skoldagar.

Utöver passage in i skolans byggnader kommer passerkorten även användas till att låna böcker på skolbiblioteket. Elever som tillfälligt har en tagg kommer behöva ange personnummer i biblioteket för att kunna låna böcker.

Frågor och svar om passerkort

När får jag mitt passerkort?

Du som är elev i åk 1 får en tagg första skoldagen. Fotografering sker någon gång under de första dagarna i skolstartsveckan och ditt foto trycks sedan på ett passerkort av skolexpeditionen. När passerkortet är färdigtryck samlar din mentor in taggen och byter ut den mot ditt passerkort.

Du som är elev i åk 2, åk 3 eller i åk 4 behåller ditt kort under lov och fortsätter att använda samma kort under hela din utbildning på Gymnasium Skövde.

Vad gäller vid lån av böcker på skolbiblioteket?

Utöver passage in i byggnaderna kommer passerkorten användas till att låna böcker på skolbiblioteket. Du som tillfälligt har en tagg anger ditt personnummer i biblioteket för att kunna låna böcker. 

Vad gör jag om mitt passerkort går sönder eller slutar fungera?

Det är till skolexpeditionen du vänder dig om ditt passerkort har gått sönder eller slutat att fungera. Står det fel uppgifter på passerkortet kontaktar du skolexpeditionen.
Om du har hanterat ditt passerkort oaktsamt så det gått sönder eller slutat fungera får du betala 100 kronor som avser kostnaden för tillverkning och administration av nytt passerkort. Kostnaden är beräknad utifrån självkostnadsprincipen.

Vad händer om mitt passerkort försvinner?

Om du har tappat ditt passerkort kontaktar du skolexpeditionen direkt för att kortet ska kunna spärras. Om du har tappat bort ditt passerkort får du betala 100 kronor som avser kostnaden för tillverkning och administration av nytt passerkort. Kostnaden är beräknad utifrån självkostnadsprincipen. Du måste visa upp giltig id-handling för expeditionspersonal. Alternativt kan personal som känner dig följa med till skolexpeditionen och intyga att du går på skolan.

Vid stöld ska du göra en polisanmälan om att ditt passerkort blivit stulet. Kontakta expeditionen på skolan direkt och meddela stölden av passerkortet. Det är viktigt att du meddelar skolexpeditionen då passerkortet ska spärras om det har stulits och för att du ska kunna få ett nytt passerkort. Om du kan uppvisa en polisanmälan för stölden av passerkortet utgår ingen kostnad för tillverkning av nytt passerkort.

Under tiden som ditt nya passerkort tillverkas får du låna en tagg. Du kontaktas när ditt nya passerkort finns att hämtas ut på skolexpeditionen. Taggen lämnas åter till skolexpeditionen när du hämtar ut ditt nya passerkort.

Vad händer om jag har glömt mitt passerkort?

Du får då låna en tagg på skolexpeditionen. Du måste visa upp giltig id-handling för expeditionspersonal. Alternativt kan personal som känner dig följa med till skolexpeditionen och intyga att du går på skolan. Taggen måste lämnas åter till skolexpeditionen vid skoldagens slut.

Vad händer om jag inte kommer in där jag borde komma in?

Du ska kontakta skolexpeditionen om du har fel behörigheter på passerkortet.

Vad gör jag med mitt passerkort när jag slutar på skolan?

När du slutar på skolan ska passerkortet lämnas in på skolexpeditionen. Det gäller inte vid terminsslut då du behåller passerkortet över loven (även jul- och sommarlov). Du kommer inte kunna komma in på skolan under helger och lov. Kortet spärras automatiskt när du slutar på skolan.

Vårdnadshavare

Information med länkar finns under Samtycken i Vklass. Har du inte möjlighet att göra detta digitalt kontakta skolan för blankett att fylla i. På skolan finns även informationen Information om passerkort på Gymnasium Skövde - frågor och svar, Överenskommelse om gemensamt PUA samt rollfördelning för SSE och SBU - införandet av passersystem på Gymnasium Skövdes skolor samt Behandling av personuppgifter att ta del av.

Ovanstående information samt överenskommelse om rollfördelning finns att läsa om i filerna under "Dokument".