Bild på gymnasieelever.

Ekonomiprogrammet (EK)

Karriärstart för ekonomer, jurister och företagare.

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program med fokus på ekonomi och juridik. Under första året kommer du att bekanta dig med båda ämnena, därefter väljer du inriktning. På så vis behöver du inte välja mellan bredd och fördjupning – du får båda.

Utbildningen ger dig kunskaper om ekonomins och lagstiftningens roll i historien och fram till i dag. Du lär dig om samhällsförhållanden och om olika länders förutsättningar för handel och internationella avtal. Detta hjälper dig att förstå vår globaliserade värld, och ger dig kunskaper som du har nytta av oavsett vilket yrke du väljer i framtiden.

På Ekonomiprogrammet lägger du en viktig grund för fortsatta studier i ekonomi, juridik och samhällsvetenskap.

INRIKTNINGAR

Ekonomi: För dig som vill skaffa kunskaper inom företagsekonomi, det vill säga redovisning, kalkylering, marknadsföring och ledarskap och organisation. Du kommer också att lära dig att starta och driva ett företag inom Ung företagsamhet (UF). Ämnet matematik finns med under alla tre åren, vilket breddar din behörighet till fortsatta studier.

Juridik: För dig som vill skaffa kunskaper om rättsordningens betydelse i samhället. Du lär dig bland annat att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. Du kommer även att läsa psykologi och filosofi och få förståelse för hur människor tänker, känner och handlar, vilket är viktigt inom juridiken.

VISSTE DU DET HÄR OM PROGRAMMET?
Om du väljer att gå juridikinriktningen kan du bli en av de elever som tävlar i skol-SM i juridik.

PROGRAMMET PASSAR DIG SOM:

  • Vill studera samhällsvetenskap med fokus på ekonomi och juridik.
  • Vill lära dig grunderna inom privat- och affärsjuridik samt internationell rätt.
  • I framtiden vill arbeta som; ekonom, jurist, marknadsförare, projektledare, revisor, mäklare, nationalekonom etc.

TYP AV PROGRAM: Högskoleförberedande program

PROGRAMMET FINNS PÅ:
Västerhöjd

PROGRAMMET GER FÖLJANDE BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet och viss särskild behörighet för högskolestudier.

PROGRAMMET ERBJUDER MÖJLIGHETEN TILL ATT GÅ:

  • NIU Nationell Idrottsutbildning
  • LIU Lokal Idrottsutbildning

Mer information om utbildningen samt programblad hittar du under "Länkar" och "Dokument".