Individuella programmet

Individanpassad undervisning som ger utveckling och trygghet i vardagen.

På individuella programmet läser du ämnesområden som estetisk verksamhet, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, individ och samhälle, natur och miljö samt språk och kommunikation.

Individuella programmet erbjuder dig en utbildning som är individanpassad efter dina förutsättningar och behov, vilket bland annat innebär kommunikation på alternativa sätt.

Vi strävar efter att utbildningen ska upplevas som meningsfull, hanterbar och begriplig. Det finns en plan som beskriver vad du ska lära dig och vad du ska arbeta med inom varje ämnesområde. Vid behov har du möjlighet att läsa både ämnesområden och ämnen. När du tar studenten får du ett gymnasiebevis avseende anpassad gymnasieskola.

Undervisningen sker i lugn takt och i mindre grupper samt enskilt. Lokalerna är väl anpassade och i vissa klasser ges elever möjlighet till ett eget rum för återhämtning och undervisning.

Det Individuella programmet (IAIND) är till för dig som inte är behörig till ett nationellt program i anpassade gymnasieskolan.

På individuella program läser du följande ämnesområden:

ESTETISK VERKSAMHET
Genom arbete med bild, form, data, foto, musik, dans och drama i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att bearbeta egna intryck samt utveckla kreativitet, nyfikenhet och skapande förmåga.

HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP
Ämnesområdet hem- och konsumentkunskap behandlar kunskaper som är centrala för att människor ska kunna skapa en fungerande vardag. I ämnesområdet ingår kunskaper om mat, måltider, hälsa, vardagsliv, boende, konsumtion och ekonomi.

IDROTT OCH HÄLSA
Undervisningen i ämnesområdet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin rörelseförmåga och kroppsuppfattning. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar sin förmåga att använda fysiska aktiviteter för att få en bättre hälsa och välbefinnande.

INDIVID OCH SAMHÄLLE
Eleverna utvecklar kunskaper om samhället, olika samhällsfunktioner och om människors villkor i samhället.

NATUR OCH MILJÖ
Eleverna undersöker och orienterar sig i frågor som handlar om energi, teknik, matematik, människokroppen, hälsa och miljö. Möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över, samtala om och göra personliga val i frågor som rör hälsa, natur och miljö.

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION
Eleverna utvecklas i olika former av kommunikation mellan människor. Kommunikationen inom området kan ske på olika sätt, till exempel med bilder, kroppsspråk, skrift, tal eller tecken. Här ingår kommunikation på engelska och svenska.