Modersmålsundervisning

Här kan du som går på gymnasiet ansöka om modersmålsundervisning.

Vem kan få modersmålsundervisning?

Elever erbjuds undervisning i modersmål om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål,
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet,
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket.


Undervisningen kan startas om det finns minst fem elever som önskar aktuellt språk, och om det finns lämplig lärare.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib samt samiska), i det svenska teckenspråket eller om eleven är adoptivbarn, erbjuds även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Undervisning anordnas då även om antalet elever är färre än fem.

Ansökan om modersmålsundervisning hittar du här eller under "Länkar".

Notera att, för att genomföra denna tjänst och ansöka om modersmålsundervisning på gymnasiet, kommer du behöva bifoga elevens/dina senaste betyg. Om du inte har dessa tillgängliga kan de beställas via denna e-tjänst Söka betygskopior.

Gymnasium Skövde

Kavelbro

Expedition tfn: 0500-49 75 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Kavelbrovägen 17

Västerhöjd

Expedition tfn: 0500-49 38 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Gymnasiegatan 1

En del av Skövde kommun

 Fredsgatan 4
541 83 Skövde
0500-49 80 00