Välkommen till Gymnasium Skövde, Kavelbro och Västerhöjd!

Ta dig till drömjobbet - direkt efter studenten eller via fortsatta studier.

Våra yrkesutbildningar har gott rykte och det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) ute på företag ger viktiga erfarenheter och kontakter. Många av våra elever får jobb direkt efter gymnasiet. Vi deltar regelbundet i yrkestävlingar där flera av våra elever har nått goda resultat de senaste åren.

Vårt breda utbud av högskoleförberedande program och valbara kurser ger dig vidare behörighet till alla universitet och högskolor i Sverige.

Gymnasium Skövde är en certifierad FN-skola och ETG-skola. Många av programmen har också en rad olika certifieringar och kvalitetsmärken. Vi har också ett certifierat vård- och omsorgscollege och ett teknikcollege.

Vi erbjuder våra elever diplom i spanska och i avancerad engelska. Dessutom har vi fått utnämningen bästa UF-skola.

Gymnasium Skövde har ett mycket nära samarbete med yrkesbranscher, högskolor och universitet.

Vi värnar om våra elever och är därför noga med att sätta både elevhälsa och elevstöd i centrum för vår verksamhet.

Vi jobbar hårt för att vara bäst i klassen på utbildning och Gymnasium Skövde har ett tydligt mål:

- Alla våra elever ska nå minst godkänt resultat