Prövning av kurs

Här kan du som elev inom Gymnasium Skövde göra en anmälan till prövning av kurs.

Alla elever som går i gymnasieskolan och som har betyget F eller saknar betyg i någon kurs kan göra en prövning för att få godkänt betyg. Du måste ha kursen inskriven i din individuella studieplan för att få göra en prövning i den.

Vad är en prövning?

En prövning omfattar hela kursen och passar dig som redan har de kunskaper som krävs för betyg. Tänk på att inläsningen inför en prövning är omfattande då innehållet i prövningen motsvarar poängvärdet och samtliga kunskapskrav för den aktuella kursen. Du förbereder dig själv inför prövningen och genomför prövningen på datum som ansvarig lärare angett.

En prövning bygger inte på en viss kurslitteratur utan din prövningsförrättare bedömer och betygssätter dina kunskaper i hela kursen utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven i Skolverkets ämnesplan/kursplan:

Hitta program, ämnen och kurser i gymnasieskolan - Skolverket

I de flesta fall ingår såväl skriftliga som muntliga prövningsmoment. Beroende på kurs kan även andra delar ingå, exempelvis laborationer eller andra praktiska moment.

Prövningsrutiner

Ansökan om prövning kan endast göras via webbanmälan under utsatt ansökningsperiod. Du ansvarar själv för att anmäla dig till prövning. Var noga med att fylla i uppgifterna rätt. Du har möjlighet att pröva i två kurser per prövningsperiod.

Prövningsanmälan

Prövningar erbjuds en gång per termin. Anmälan till en prövning gör du via länken på den här sidan (se under "Länkar"). Observera att länken endast är öppen under anmälningsperioden. Om du vill göra prövning till flera kurser måste du göra en anmälan per kurs.

Observera att anmälan är öppen olika datum beroende på om du går på Kavelbro eller Västerhöjd!

Elever på Kavelbro

Anmälningsperiod ht 2024: 19 augusti - 1 september
Prövningsperiod: vecka 36 (2024) - vecka 2 (2025)

Anmälningsperiod vt 2025: 7 - 19 januari
Prövningsperiod: vecka 5 - 21

Elever på Västerhöjd

Anmälningsperiod ht 2024: 2 - 30 september
Prövningsperiod: vecka 43 (2024) - vecka 3 (2025)

Anmälningsperiod vt 2025: 20 januari - 21 februari 
Prövningsperiod: vecka 12 - 21

Senast tre veckor efter att anmälningstiden har gått ut kommer du att bli kontaktad av prövande lärare.

Du som inte är elev i gymnasieskolan

Du som inte är elev men vill ha betyg från gymnasieskolan kan vända dig till vuxenutbildningen i valfri kommun för att genomgå prövning för betyg. Detta gäller även om du redan har ett godkänt betyg i en kurs. Prövningen kan även gälla gymnasiearbetet.