Internationalisering

Gymnasium Skövde arbetar för att skapa delaktighet och strävar mot att eleverna engagerar sig i internationella frågor.

Internationaliseringen inom Gymnasium Skövde sträcker sig över den egna skolmiljön och elevernas egna, personliga utveckling och skolans värdegrund.

Internationalisering ska göra så att man som elev lär känna nya människor och miljöer, skapar värdefulla kontaktnät, förbättrar sina språkkunskaper och vidgar sin horisont överlag.

Internationalisering handlar även om ett förhållningssätt hos personalen som ska fånga in världen och föra ut eleverna i den och ge eleverna redskap för att kunna förstå det som är främmande och annorlunda.

Målet är att elever inom Gymnasium Skövde på olika sätt ska vara delaktiga i arbete med internationalisering och att det ska finnas en mångfald av aktiviteter.

Gymnasium Skövde

Kavelbro

Expedition tfn: 0500-49 75 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Kavelbrovägen 17

Västerhöjd

Expedition tfn: 0500-49 38 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Gymnasiegatan 1

En del av Skövde kommun

 Fredsgatan 4
541 83 Skövde
0500-49 80 00

 

Tillgänglighetsredogörelse

Följ Gymnasium Skövde