Bild på elever.

Nationella program

Utbildning anpassad just för dig.

Anpassad gymnasieskola är till för dig som har rätt till en anpassad utbildning under fyra år. De nationella programmen förbereder dig för yrkesverksamhet och fortstta studier. Under hela gymnasietiden arbetar vi för att du ska utvecklas, trivas med dig själv och klara av arbete, sysselsättning, boende och fritid i framtiden.

Utbildningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Undervisningen sker i lugn takt och i mindre  grupper. Du får stöd och hjälp i en anpassad studiemiljö och får jobba mycket praktiskt. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får praktisera på olika arbetsplatser.

På de nationella programmen läser du kärnämnen, bland annat svenska, samhällskunskap och matematik, i din egen takt. Dessutom får du undervisning i yrkesämnen utifrån det program du valt.

Nationella program på Gymnasium Skövde (klicka på bilderna för att läsa mer):