Bild på stetoskop.

Elevhälsans skolsköterskor

Du vänder dig till en skolsköterska när du är i behov av hälsorådgivning och enklare sjukvårdsbehandlingar .

Vi arbetar också förebyggande med bland annat enskilda hälsosamtal.

Det är till oss du vänder dig om du behöver komma i kontakt med vår skolläkare. Vi samarbetar med dig som elev, föräldrar, berörd skolpersonal och externa aktörer såsom sjukvården.

Du når oss genom ett personligt besök, telefon eller e-post. Du som förälder är också välkommen att kontakta oss.