Bild på gymnasieelever.

Humanistiska programmet (HU)

Rusta dig med språk och bred behörighet.

Tycker du om kultur, språk och historia och vill skaffa dig bred behörighet till högskolan? Som elev på Humanistiska programmet håller du alla dörrar öppna för framtiden. Efter de tre åren kan du gå vidare till de flesta högskoleutbildningar. Vill du kan du dessutom välja till extra matematik och få ännu bredare behörighet.

På Humanistiska programmet lär du dig att förstå hur människor fungerar och hur världen hänger ihop. Här lämnas stort utrymme för funderingar och reflektioner. Samtidigt skaffar du dig goda språkkunskaper som lägger grunden för vilken karriär som helst. Våra humanistklasser har en god sammanhållning - lite som en extra familj.

INRIKTNINGAR

Kultur: För dig som vill fördjupa dig i kultur och estetiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi.

Språk: För dig som vill lära dig flera moderna språk och förstå hur samhälle, kultur och språk hänger ihop. Här läser du också latin, som du har stor nytta av när du lär dig andra språk.

Innehållet i inriktningarna är inte låsta – den som vill kan plocka ihop sin egen kombination.

VISSTE DU DET HÄR OM PROGRAMMET?
Under utbildningen erbjuds våra elever studieresor till olika humanistiska fakulteter samt delta i språk- och kulturutbyten.

HUMANISTISKA PROGRAMMET PASSAR DIG SOM:

  • vill veta mer om människans skapande och tänkande
  • vill använda språket för kommunikation och lärande i alla ämnen
  • vill få fördjupade kunskaper i flera språk
  • vill argumentera, dra slutsatser och motivera dina ställningstagande
  • vill få en bred utbildning för vidare studier

TYP AV PROGRAM: Högskoleförberedande program

PROGRAMMET FINNS PÅ: Västerhöjd

PROGRAMMET GER FÖLJANDE BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet och viss särskild behörighet för högskolestudier

Mer information om utbildningen samt programblad hittar du under "Länkar" och "Dokument".