Bild på elever.

Program

Inom Gymnasium Skövde hittar du ett brett utbud av högskoleförberedande- och yrkesprogram samt introduktionsprogram.

Vi vill att du ska kunna välja det program som passar dig och dina intressen bäst och samtidigt känna dig trygg inför framtiden. Därför erbjuder vi dig möjligheten att nå minst grundläggande högskolebehörighet på alla program - även på våra yrkesprogram.

Yrkesprogram

Efter att ha gått ett yrkesprogram ska du direkt kunna påbörja en yrkesbana, eftersom utbildningen håller hög kvalitet och gör dig skicklig inom yrket. I yrkesprogrammen ingår minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) under utbildningen. Inom Gymnasium Skövde kan du välja att antingen göra din APL i Sverige eller utomlands.

Våra yrkesprogram:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Försäljnings- och serviceprogrammet
 • Hantverksprogrammet - Frisör
 • Industritekniska programmet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • VVS- och fastighetsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Högskoleförberedande program 

För att efter gymnasiet kunna läsa vidare på högskola eller universitet behöver du behörighet till den utbildning som du vill läsa. Våra högskoleförberedande program ger dig just den behörighet som dina framtida studier kräver.

Våra högskoleförberedande program:

 • Ekonomiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Humanistiska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet