Program - info och poäng

I gymnasieskolan finns 18 nationella program.

Alla program är treåriga och det finns 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program.

Det här läser du:

Gymnasiegemensamma ämnen 600 - 1250 poäng

Kurserna ingår i alla program men i olika omfattning: 

Svenska, alternativt Svenska som andraspråk 100/300 poäng
Engelska 100/200 poäng
Matematik 100/200/300 poäng
Idrott och hälsa 100 poäng
Historia 50/100/200 poäng
Samhällskunskap 50/100/200 poäng
Religionskunskap 50 poäng
Naturkunskap 50/100 poäng

 

Programgemensamma karaktärsämnen 150 - 1100 poäng

Kurser som är specifika för varje program och som ger programmet sin speciella profil.

Inriktningar 300 - 900 poäng

Kurser som är specifika för den inriktning som eleven har valt. Kurserna väljs oftast inför årskurs två.

Programfördjupningar 300 - 900 poäng

Kurser som skolan erbjuder för att bredda och fördjupa elevens kunskaper.

Gymnasiearbete 100 poäng

Gymnasiearbetet genomförs i slutet av utbildningen och ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier eller för yrkesarbete. Arbetet ska ha anknytning till programmets karaktär.

Individuellt val 200 poäng

Individuellt val är kurser från skolans urval och som väljs av eleven utifrån intresse och möjligheter.

Efter gymnasiet

Efter avslutade gymnasiestudier finns många olika möjligheter, till exempel vidareutbildning, arbete, militär grundutbildning (GMU), volontärarbete med mera.
Gå gärna in på vårt länkmagasin och klicka på det som du är intresserad av för att få mer information.