Prövning av kurs

Här kan både du som elev i gymnasieskolan och du som inte är elev göra en anmälan till prövning av kurs.

Du som är elev i gymnasieskolan

Elev som tidigare fått betyg F på kurs eller gymnasiearbetet har rätt att göra prövning. Även elev som inte har fått betyg på en kurs som ingår i den individuella studieplanen har rätt till prövning.

Vad är en prövning?

Alla elever som går i gymnasieskolan och som har betyget F eller saknar betyg på någon kurs kan/har rätt att göra prövning för att få ett godkänt betyg. Prövningen ska pröva mot samtliga kunskapskrav i den aktuella kursen och det är viktigt att tänka på att inläsningen inför en prövning kan bli omfattande.

En prövning bygger inte på en viss kurslitteratur utan din prövande lärare bedömer och betygssätter dina kunskaper i hela kursen utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven i Skolverkets ämnesplan/kursplan. I de flesta fall ingår såväl skriftliga som muntliga prövningsmoment. Beroende på kurs kan även andra delar ingå, exempelvis laborationer eller andra praktiska moment.

Du som inte är elev i gymnasieskolan

Du som inte är elev men vill ha betyg från gymnasieskolan kan vända dig till en gymnasieskola för att genomgå prövning för betyg. Detta gäller även om du redan har ett godkänt betyg i en kurs. Prövningen kan även gälla gymnasiearbetet. Du kan bara vända dig till skolenheter som för tillfället anordnar undervisning i aktuell kurs. En avgift tas ut på 500 kr per kurs.

Anmälan

Prövningar erbjuds en gång per termin. Anmälan till en prövning gör du via någon av länkarna på den här sidan (se under "Länkar"). Observera att länkarna endast är öppna under anmälningsperioderna.

Om du vill göra prövning till flera kurser måste du göra en anmälan per kurs.

Du kommer att få en bekräftelse via e-post på vem som blir din prövande lärare inom ett par veckor efter att anmälningstiden har gått ut. Denna lärare ska du kontakta för att göra upp om prövningens genomförande.

Anmälningsperioder för dig som elev i gymnasieskolan

Period ett: 1 juni - 15 september
Period två: 15 november - 10 februari

Anmälningsperiod för dig som INTE är elev i gymnasieskolan

Period: 1 - 31 augusti
Ny anmälningsperiod meddelas inom kort.