Prövning av kurs

Här kan du som elev i gymnasieskolan göra en anmälan till prövning av kurs.

Du som är elev i gymnasieskolan

Elev som tidigare fått betyg F på kurs eller gymnasiearbetet har rätt att göra prövning. Även elev som inte har fått betyg på en kurs som ingår i den individuella studieplanen har rätt till prövning.

Vad är en prövning?

Alla elever som går i gymnasieskolan och som har betyget F eller saknar betyg på någon kurs kan/har rätt att göra prövning för att få ett godkänt betyg. Prövningen ska pröva mot samtliga kunskapskrav i den aktuella kursen och det är viktigt att tänka på att inläsningen inför en prövning kan bli omfattande.

En prövning bygger inte på en viss kurslitteratur utan din prövande lärare bedömer och betygssätter dina kunskaper i hela kursen utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven i Skolverkets ämnesplan/kursplan. I de flesta fall ingår såväl skriftliga som muntliga prövningsmoment. Beroende på kurs kan även andra delar ingå, exempelvis laborationer eller andra praktiska moment.

Du som inte är elev i gymnasieskolan

Du som inte är elev men vill ha betyg från gymnasieskolan kan vända dig till vuxenutbildningen i valfri kommun för att genomgå prövning för betyg. Detta gäller även om du redan har ett godkänt betyg i en kurs. Prövningen kan även gälla gymnasiearbetet. 

Anmälan

Prövningar erbjuds en gång per termin. Anmälan till en prövning gör du via länken på den här sidan (se under "Länkar"). Observera att länken endast är öppen under anmälningsperioden.

Om du vill göra prövning till flera kurser måste du göra en anmälan per kurs.

Anmälningsperioder för dig som elev i gymnasieskolan

Period ett: 1 - 30 september 2021
Period två: 24 januari - 25 februari 2022

Gymnasium Skövde

Kavelbro

Expedition tfn: 0500-49 75 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Kavelbrovägen 17

Västerhöjd

Expedition tfn: 0500-49 38 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Gymnasiegatan 1

En del av Skövde kommun

 Fredsgatan 4
541 83 Skövde
0500-49 80 00

 

Tillgänglighetsredogörelse

Följ Gymnasium Skövde