Bild på logotype för Västerhöjds elevkår.

Elevkåren på Västerhöjd

”I klassrummet ryms kunskap, i korridoren ryms ett helt liv”

Västerhöjds elevkår är en fristående förening som ingår i Sveriges elevkårer. Den består av eleverna själva utan lärares inblandning. Syftet med elevkåren är att skapa gemenskap och en roligare skolgång för alla.

Tillsammans arrangeras roliga saker både i och utanför skolan för alla medlemmar. Medlemskapet är frivilligt och medför inga skyldigheter, bara möjligheter!

Elevkåren 2022-2023

Ordförande
Gena Alqwatli 
E-post: genaqw@icloud.com
Tfn: 070-999 54 93

Vice ordförande
Naila Bajric
E-post: Nb34163@gmail.com
Tfn: 076-868 78 15

Ekonomiansvarig
Orly Sabiyumva
E-post: Sol.sabiyumva@outlook.com
Tfn: 070-876 81 70

PR-ansvarig
Mariel Bettar  
E-post: bettarmariel@yahoo.com
Tfn: 076-905 11 04

Eventansvarig
Caroll David
E-post: caroll.david93@gmail.com
Tfn: 070-722 30 46

 

Vi tar tacksamt emot:

- förslag/ idéer
- fler som vill engagera sig
- frågor/funderingar

Välkommen att kontakta oss!

Länk för att bli medlem hittar du under "Länkar".

Följ Västerhöjds elevkår på Facebook och på Instagram (@vasterhojdselevkar)! Där hittar du alla kul evenemang som anordnas av oss.