Studentbal

16 jun 2024 00:00 − 00:00

Söndag 16 juni äger studentbalen rum på Arena Skövde.

Mer information om studenten hittar du här (länk).