Humanistisk (HU)

Humanistiska programmet (HU)

Möt världen och lär dig språk.

Du som tycker om språk, vill läsa vidare efter gymnasiet och kanske också ge dig ut i världen: Titta närmare på Skaraborgs enda humanistiska program – det hos oss i Skövde. Här kan du välja mellan många olika språk och dessutom vara med i skolans omfattande internationella utbytesprogram.

På Humanistiska programmet tränar du dig bland annat i informationssökning och källkritik, och får en vetenskaplig och bred grund för dina studier. Förutom språk är kultur, filosofi, historia och litteratur viktiga ämnen. Du kan också skaffa dig internationella certifikat/diplom i Cambridge-engelska (CAE) eller spanska som andraspråk (DELE).

VILKEN INRIKTNING PASSAR DIG?

Kultur: För dig som vill få fördjupade kunskaper i kultur och estetiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi.

Språk: För dig som vill lära dig flera moderna språk och förstå sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Här läser du också latin, som har kulturhistorisk betydelse.

VISSTE DU ATT: Hos oss gör vi studieresor till bland annat Lund och Rom – och som humanist har du möjlighet att ansöka om att få läsa hela ditt andra läsår vid Skandinaviska skolan i Madrid.

HUMANISTISKA PROGRAMMET PASSAR DIG SOM:

  • vill veta mer om människans skapande och tänkande
  • vill använda språket för kommunikation och lärande i alla ämnen
  • vill få fördjupade kunskaper i flera språk
  • vill argumentera, dra slutsatser och motivera dina ställningstagande
  • vill få en bred utbildning för vidare studier

TYP AV PROGRAM: Högskoleförberedande program

PROGRAMMET FINNS PÅ: Västerhöjd

PROGRAMMET GER FÖLJANDE BEHÖRIGHET: Grundläggande högskolebehörighet och särskild behörighet

PROGRAMMET GER MÖJLIGHETEN ATT GÅ:

  • LIU Lokal Idrottsutbildning

Mer information om utbildningen samt programblad hittar du under "Länkar" och "Dokument".