Prövning av kurs för dig som elev på Gymnasium Skövde

I nedanstående formulär gör du en amälan till prövning av kurs. Du har möjlighet att pröva i två kurser per prövningsperiod. Om du vill göra prövning till flera kurser måste du göra en anmälan per kurs.

Anmälningsperiod: 1 - 30 september 2023

Prövningsperiod: vecka 43 (2023) - vecka 3 (2024)

Senast tre veckor efter att anmälningstiden har gått ut kommer du att bli kontaktad av prövande lärare.

Om du inte hittar den kurs du vill pröva i eller din klass i formuläret nedan kontaktar du din mentor.

Förnamn
Efternamn
Personnummer (ÅÅÅÅMMDDNNNN)
Mobilnummer (NNN-NNNNNNN)
E-postadress
Skola


Klass
Jag önskar pröva i kursen
Tidigare lärare i kursen