Prövning av kurs för dig som elev på Gymnasium Skövde

I nedanstående formulär gör du en amälan till prövning av kurs.

Förnamn
Efternamn
Personnummer (ÅÅÅÅMMDDNNNN)
Mobilnummer
E-postadress
Skola


Klass
Jag önskar pröva i kursen (Gymnasiegemensamma ämnen)
Jag önskar pröva i kursen (Moderna språk)
Jag önskar pröva i annan kurs (som inte finns att välja ovan)
Tidigare lärare i kursen
Övrigt