Skolstart åk 1 och 2 samt gymnasiesärskolan åk 1-4

22 aug 2022 00:00 − 00:00

Välkommen till ett nytt läsår på Gymnasium Skövde!

Uppropstider för årskurs 1 hittar du här (länk).

Årskurs 2 läser enligt schema.