Bild på elever.

Nationella program

Utbildning anpassad just för dig.

Gymnasiesärskolan är till för dig som har rätt till en anpassad utbildning under fyra år. De nationella programmen förbereder dig för yrkesverksamhet och fortstta studier. Under hela gymnasietiden arbetar vi för att du ska utvecklas, trivas med dig själv och klara av ett framtida arbete, sysselsättning, boende och fritid.

Utbildningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Undervisningen sker i lugn takt och i mindre  grupper. Du får stöd och hjälp i en anpassad studiemiljö och får jobba mycket praktiskt. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får praktisera på olika arbetsplatser.

Du som börjar ett nationellt program på gymnasiesärskolan läser kärnämnen, bland annat svenska, samhällskunskap och matematik, i din egen takt. Dessutom får du undervisning i yrkesämnen utifrån det program du valt.

På gymnasiesärskolan Gymnasium Skövde finns nedanstående fyra nationella program.
 
Klicka på bilderna för att läsa mer. 

Gymnasium Skövde

Kavelbro

Expedition tfn: 0500-49 75 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Kavelbrovägen 17

Västerhöjd

Expedition tfn: 0500-49 38 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Gymnasiegatan 1

En del av Skövde kommun

 Fredsgatan 4
541 83 Skövde
0500-49 80 00

 

Tillgänglighetsredogörelse

Följ Gymnasium Skövde