Individuella program

Individuella program

Individanpassad undervisning som ger utveckling och trygghet i vardagen!

Gymnasiesärskolan är till för dig som har rätt till en anpassad utbildning under fyra år. De individuella  programmen är för dig som behöver en utbildning  anpassad för just dig och dina behov.

Under hela gymnasietiden jobbar vi för att du ska  utvecklas, trivas med dig själv och klara av ett framtida liv med boende, sysselsättning och fritid.

Individuella program på Gymnasium Skövde  finns på Kavelbro och alla elever på programmet är samlade i en alldeles ny skolbyggnad. Undervisningen är anpassad efter dina behov och förutsättningar, vilket bland annat innebär kommunikation på alternativa sätt.

INDIVIDUELLA PROGRAM
Programmen utformas efter dina förutsättningar, allt för att du ska lära sig så mycket som möjligt.

Undervisningen, som både är en del av grundsärskolan och gymnasiesärskolans individuella program, är anpassad efter de behov och förutsättningar som varje elev har. Eleverna har tillgång till en ipad eller dator i undervisningen.

På individuella programmet läser eleverna ämnen som estetisk verksamhet, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, individ och samhälle, natur och miljö samt språk och kommunikation.

För varje ämnesområde finns en plan som beskriver vad du ska lära dig och vad du ska arbeta med. Du kan också läsa kurser eller ämnen på de nationella programmen. När du slutar får du ett gymnasiesärskolebevis som beskriver vad du kan.

Det Individuella programmet (IAIND) är till för dig som inte är behörig till ett nationellt program i gymnasiesärskolan.

Individuella programmet Autism (IPA) är för elever i åldrarna 16-21 år med autism eller autismliknande funktionsnedsättning. Eleverna på kan få enskild undervisning eller undervisning i mindre grupper om det behövs. Alla elever ges möjlighet till ett rum för återhämtning.

På individuella program läser du följande ämnesområden:

ESTETISK VERKSAMHET
Genom arbete med bild, form, data, foto, musik, dans och drama i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att bearbeta egna intryck samt utveckla kreativitet, nyfikenhet och skapande förmåga.

HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP
Ämnesområdet hem- och konsumentkunskap behandlar kunskaper som är centrala för att människor ska kunna skapa en fungerande vardag. I ämnesområdet ingår kunskaper om mat, måltider, hälsa, vardagsliv, boende, konsumtion och ekonomi.

IDROTT OCH HÄLSA
Undervisningen i ämnesområdet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin rörelseförmåga och kroppsuppfattning. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar sin förmåga att använda fysiska aktiviteter för att få en bättre hälsa och välbefinnande.

INDIVID OCH SAMHÄLLE
Eleverna utvecklar kunskaper om samhället, olika samhällsfunktioner och om människors villkor i samhället.

NATUR OCH MILJÖ
Eleverna undersöker och orienterar sig i frågor som handlar om energi, teknik, matematik, människokroppen, hälsa och miljö. Möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över, samtala om och göra personliga val i frågor som rör hälsa, natur och miljö.

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION
Eleverna utvecklas i olika former av kommunikation mellan människor. Kommunikationen inom området kan ske på olika sätt, till exempel med bilder, kroppsspråk, skrift, tal eller tecken. Här ingår kommunikation på engelska och svenska.