Skövdes Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är till för dig som har rätt till en anpassad utbildning under fyra år.

På gymnasiesärskolan finns nationella och individuella program. De nationella programmen förbereder dig för ett yrkesliv. De individuella programmen är för dig som behöver en utbildning anpassad för just dig och dina behov. 

Under hela gymnasietiden jobbar vi för att du ska utvecklas, trivas med dig själv och klara av ett framtida liv med boende, sysselsättning och fritid.

NATIONELLA PROGRAM

Det finns fyra nationella program:

  • Administration, handel och varuhantering
  • Fastighet, anläggning och byggnation 
  • Hotell, restaurang och bageri
  • Hälsa, vård och omsorg 


INDIVIDUELLA PROGRAM

Programmen utformas efter dina förutsättningar och behov, allt för att du ska få med dig så mycket kunskap som möjligt. 

individuella programmet (IAIND) sker undervisningen i en lugn takt och i mindre grupper.

Individuella programmet (IPA) är för elever i åldrarna 16-21 år. Eleverna på kan få enskild undervisning eller undervisning i mindre grupper om det behövs. Alla elever ges möjlighet till ett rum för återhämtning.

På individuella programmet läser du olika ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Individ och samhälle
  • Natur och miljö
  • Språk och kommunikation

 
För varje ämnesområde finns en plan som beskriver vad du ska lära dig och vad du ska arbeta med. Du kan också läsa kurser eller ämnen på de nationella programmen. När du tar studenten får du ett gymnasiesärskolebevis som beskriver vad du kan.