Fronter

Fronter

Fronter är utformat för att underlätta skolarbete och planering för både elever och lärare.

I Fronter får du som elev information om läxor och uppgifter samtidigt som din lärare kan ge dig återkoppling.

Fronter nås dygnet runt

Fronter är webbaserat och kan nås dygnet runt från en dator med internetuppkoppling. Genom att använda Fronter får du enkelt tillgång till ditt material, både i skolan och från hemmet, på ett smidigt och användbart sätt.

Varje användare har genom sin inloggning i Fronter tillgång till ett personligt arkiv, kalender och en mängd "rum" där man kan kommunicera med andra användare. Detta kan göras genom olika verktyg som finns tillgängliga, till exempel diskussionsforum, e-post och inlämningsmappar.

Som elev kan du till exempel

  • Se ditt schema och planera i kalendern
  • Se läxor och uppgifter samt samarbeta vid grupparbeten
  • Lämna in uppgifter
  • Inhämta information om utbildning, kurser och fördjupningar

Din lärare kan till exempel

  • Lägga ut undervisningsmaterial, veckoplanering, information till hemmet
  • Samla in läxor samt få en enkel överblick över det
  • Ge omdömen och återkoppling
Länkar