Bild på elever på vård- och omsorgsprogrammet.

Vård- och omsorgsprogrammet blir nytt

Från och med höstterminen 2021 möts blivande elever på Gymnasium Skövde Västerhöjd av ett nytt vård- och omsorgsprogram.

Det nya programmet innebär att eleverna läser fler programgemensamma ämnen och därmed fler obligatoriska vårdkurser. Detta leder till att eleverna blir väl rustade för att arbeta som undersköterskor.  

Undersköterskor är en eftertraktad yrkesgrupp. Det är en av Sveriges största yrkesgrupper och de som arbetar som undersköterskor har viktig kompetens för att säkerhet och kvalitet inom vården ska kunna upprätthållas. I och med att utbildningen reformeras kommer blivande undersköterskor få en mer gemensam grund att bygga vidare på. Socialstyrelsen har som mål att undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel från och med år 2025. Den reformerade utbildningen är ett steg mot detta mål.

Gymnasium Skövde

Kavelbro

Expedition tfn: 0500-49 75 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Kavelbrovägen 17

Västerhöjd

Expedition tfn: 0500-49 38 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Gymnasiegatan 1

En del av Skövde kommun

 Fredsgatan 4
541 83 Skövde
0500-49 80 00

 

Tillgänglighetsredogörelse

Följ Gymnasium Skövde