Bild från svetsarprövning.

Svetsarprövning för elever

Eleverna på industritekniska programmet på Kavelbro har uppnått en hög nivå på sin utbildning och fick under tisdagen den 12 juni avlägga en svetsarprövning.

En svetsarprövning görs genom att man svetsar ett stycke som först ska godkännas visuellt. Efter det skickas den in för röntgen/ultraljud för att kunna se att inga fel finns invändigt i det svetsade stycket. Blir den godkänd har eleven ett svetsarprövningsintyg.

Svetsarprövningen övervakades av FORCE Technology, vilka är ackrediterade av SWEDAC för certifiering av svetsare.

I dagens industriproduktion blir kvalitetsstyrning vid svetsning allt viktigare. Krav på rätt svetskvalitet ställs i konstruktionsregler, av kunder, av myndigheter med flera. Eftersom kvalitetskrav på svetsning oftast omfattar svetsarprövning blir intyget lätt ett kvitto för tillträde till jobb på arbetsmarknaden, inte bara i Sverige utan även Europa.