Gymnasium Skövde i unikt samarbete

Gymnasium Skövde Kavelbro är en av tio gymnasieskolor i Sverige som har ingått ett unikt trepartsavtal med Volvo Car Sverige och en lokal Volvoåterförsäljare, i detta fall Bilia i Skövde.

Samarbetet ska säkra kvaliteten på Fordons- och transportprogrammet (FT), öka intresset för branschen och dess verklighet. Avtalet innebär bland annat fortbildning av lärare, tillgång till nya utbildningar och utbildningsportaler för eleverna på FT-programmet. Det innebär också studiebesök, förberedelser inför arbetsplatsförlagt lärande och samarbete kring ”mjuka värden” så som kundbemötande.  

Invigningen av samarbetet och av skolans nya lokaler sker i början på höstterminen 2019.