Föräldrar till elever i åk 1 på Kavelbro - välkommen på föräldramöte måndag 27 september

Gäller Kavelbros 3-årsprogram.

Tid och plats

Kl. 17.00 – 18.00

Matsalen: BF och FTPER (Sofia och Tore)

Bygghallen: BAHUS och BAMAL (Micke och Annelie)

 

Kl. 17.30 – 18.30

Matsalen: EE och VF (Micke och Annelie)

Miniaulan: HV och IN (Sofia och Tore)

 

Kl. 18.00 – 19.00

SRTC: FTTTA och BAANL (Micke och Annelie)

Gymnasium Skövde

Kavelbro

Expedition tfn: 0500-49 75 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Kavelbrovägen 17

Västerhöjd

Expedition tfn: 0500-49 38 00

Skövde kommun

541 83 Skövde

Besöksadress: Gymnasiegatan 1

En del av Skövde kommun

 Fredsgatan 4
541 83 Skövde
0500-49 80 00

 

Tillgänglighetsredogörelse

Följ Gymnasium Skövde