Bild på gymnasieelever.

Elever har varit ambassadörer

Elever i åk 1 och 2 på Industritekniska programmet har varit ambassadörer på Möjligheternas Värld på Balthazar.

Möjligheternas Värld är en arena där näringsliv och skola möts för att stärka AB Sverige inom industri och teknik. Under vecka 13 fick elever i åk 8 en inblick i teknikens värld och de möjligheter som kommer med den samtidigt som de blev handledda av gymnasieelever som alla har valt en teknisk eller industriteknisk utbildning.

Eleverna i åk 1 och 2 på Industritekniska programmet hade förberett sig genom att bland annat lyssa till en inspirationsföreläsning där de fick många goda råd om att vara ambassadörer. Förhoppningsvis lyckades de inspirera de yngre eleverna till att välja en teknisk utbildning.