Bild på elever i skog.

Elever hjälper elever att renovera vindskydd

Elever på 4-årsprogrammet hjälper elever på Svärtagårdsskolan att renovera ett av deras vindskydd.

Eleverna på Svärtagårdsskolan i Skultorp fick för ett tag sedan ett av sina vindskydd förstörda som stod i deras skolskog. Några personer hade försökt att tända eld på det och eleverna tyckte självklart att det var väldigt tråkigt när de inte längre kunde använda det. Rektor på Svärtagårdsskolan tog då kontakt med Gymnasiesärskolans 4-årsprogram på Gymnasium Skövde Kavelbro och frågade om de kunde hjälpa till att renovera vindskyddet.

Eleverna på 4-årsprogrammet med inriktning FAFAS, Fastighet, anläggning och byggnation, håller nu som bäst på att renovera vindskyddet. De har bland annat bytt ut de delar som blivit svarta av elden och satt dit nya takstolar och reglar för att så småningom också kunna lägga tillbaka plåttaket.

Förhoppningsvis är vindskyddet klart att tas i bruk igen innan påsk.