Besökare från många länder i stort internationellt projekt

Under vecka 15 kommer Gymnasium Skövde Västerhöjd ta emot elever och lärare från olika länder i ett utbyte inom ramen för ett Erasmus+-projekt.

Under den aktuella veckan kommer Västerhöjd att ta emot en grupp besökare från fem olika länder som är med i ett Erasmus+-projekt med titeln The Odyssey Revisited: Teaching European Values in a Divided Continent.

27 elever och 12 lärare från Italien, Grekland, Turkiet, Cypern och Spanien kommer att delta i olika aktiviteter som till exempel besök i stadshuset, stadsvandring i Skövde, besök på Balthazar, lektioner med de svenska eleverna, möte med IM-programmets elever, resa till Göteborg, utflykt till Varnhem och bisonfarmen Wrågården med mera.

De besökande eleverna bor i svenska värdfamiljer och förhoppningen är att ett utbyte av språk, kultur och värderingar ska ske under några hektiska men säkerligen fantastiska dagar.

De lärare som är ansvariga och delaktiga under veckan är Rosina Artuso-Saklanti, Johan Vilstrup, Malin Hoffmann och Maja Jenemark.

Under "Dokument" hittar du programmet för veckan.