Besök från Italien på Västerhöjd

Mellan 23-30 september har Gymnasium Skövde Västerhöjd haft besök av elever från Italien.

Besöket var en del i ett utbyte med en gymnasieskola i staden Chieri i Italien. De 15 italienska eleverna bodde hos Värsterhöjdselever och deras familjer. På motsvarande sätt gjordes i mars i år när eleverna från Skövde besökte Italien.

Under höstens utbyte fick de italienska eleverna uppleva många olika aktiviteter. Till exempel var de med på olika lektioner och fick använda sig av sina språkkunskaper. De besökte Varnhem och Kata Gård samt Hornborgasjön. De hann också med en heldag i Göteborg samt att ha en aktivitet på konstmuseet i Skövde och besöka kulturlabbet med mera. Genom de många olika aktiviteterna fick eleverna möjlighet att bredda sina vyer, knyta nya kontakter och få minnen för livet.

Tre av de 15 italienarna kommer stanna på Västerhöjd två extra veckor för att få uppleva ännu mer. I mitten av oktober åker de sedan hem och med då följer deras svenska värdar, som stannar i Italien fram till 4 november.

Västerhöjd är en Erasmusackrediterad skola och det här utbytet, liksom många andra utbyten, är helt finansierat av Erasmus+programmet. De olika återkommande finansieringar som Västerhöjd ansöker om gör det möjligt för skolan att erbjuda ett brett utbytesprogram, men också fortbildning för lärare och kurser i olika ämnen.