Barn- och fritidsprogrammet flyttar till Västerhöjd

Från och med höstterminen 2024 kommer alla årskurser på barn- och fritidsprogrammet vara placerat på Västerhöjd. Den 15 april 2024 togs beslut av avdelningschef gymnasieskola att flytta programmet från Kavelbro till Västerhöjd.

Elever som har ansökt till barn- och fritidsprogrammet höstterminen 2024 kommer att informeras om beslutet. Elever som redan går på programmet har fått information om flytten och kommer få besöka Västerhöjd i slutet av april för att se lokaler och träffa elever och personal.