Bästa äventyrsbadet 2014, 2013, 2012

Elevhälsan Gymnasium Skövde

Hos elevhälsan kan du få råd, stöd eller vägledning i det mesta som rör din studie- och livssituation. I huvudsak arbetar vi förebyggande och hälsofrämjande. När det finns hinder för lärande och delaktighet arbetar vi även utredande och åtgärdande.

Vårt uppdrag är att stödja våra elevers utveckling mot utbildningens mål. Stödet omfattar medicinska, psykosociala och pedagogiska frågeställningar. Vi är organiserade i team och arbetar nära ditt programarbetslag.

I elevhälsans team ingår:

Skolkuratorer

Skolpsykolog
Du når elevhälsans skolpsykolog genom att ringa alternativt e-posta till ansvarig skolkurator på respektive program.

Skolsköterskor

Skolläkare
Du når elevhälsans skolläkare genom att ringa alternativt e-posta till ansvarig skolsköterska på respektive program

Specialpedagoger

Speciallärare
Du når elevhälsans speciallärare genom att ringa alternativt e-posta till ansvarig specialpedagog på respektive program

Skolpräst 

Du som förälder är givetvis välkommen att kontakta oss om behov finns! 

Kontaktcenter

0500 - 49 80 00

skovdekommun@skovde.se

Besöksadress
Fredsgatan 4
541 83 Skövde

Öppettider
Måndag - fredag
07.30 - 17.00
Dagar vi inte har öppet

Bild på kontaktpersonen Verksamhetschef barn och elevhälsa
Sektor barn och utbildning/Barn och elevhälsa
Tony Johansson
Tfn: 0500-49 38 58
Enhetschef Psykosociala kompetenser
Sektor barn och utbildning/Barn och elevhälsa
Mona Tolonen
Tfn: 0500-49 89 86
Enhetschef Medicinska kompetenser
Sektor barn och utbildning/Barn och elevhälsa
Yvonne Ellering
Tfn: 0500-49 82 69
Kavelbro
Expedition
Tfn: 0500-49 75 00
Västerhöjd
Expedition
Tfn: 0500-49 38 00